kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com

Завод реклами Фішка

Оцінка ефективності зовнішньої реклами

   Головним результатом досліджень за оцінкою ефективності розміщення зовнішньої реклами є визначення розміру потенційної аудиторії, на яку надасть дію повідомлення, розміщене на рекламній конструкції.

1. Потенційна аудиторія
   Основним показником є кількість потенційних рекламних контактів (кількість людей, що мають можливість побачити дану зовнішню рекламу в одиницю часу, - день, тиждень або місяць).
   Оцінка кількості потенційних рекламних контактів виробляється через оцінку об'єму загальної потенційної аудиторії конкретного місця розташування. При цьому виробляються виміри всіх основних складників потенційної аудиторії засобів зовнішньої реклами, потоків:
- особистого автотранспорту
- суспільного транспорту
- пішоходів.
   Кількість одиниць автотранспорту і суспільного транспорту наводиться до кількості людей за допомогою вживання спеціальних коефіцієнтів.


2. Ефективна аудиторія (OTS)
   Оцінка характеристик розміщення зовнішньої реклами, дозволяє визначити розміри тієї частини потенційної аудиторії, яка має практичну можливість побачити рекламну поверхню. До цих характеристик належать такі показники, як:
- кут повороту
- транспортне положення
- відстань до світлофора
- ширина проїжджої частини
- відстань видимості
- конкуруючі конструкції
- перешкоди огляду
   Для оцінки порівняльної значущості цих параметрів використовується математичне моделювання і система експертних оцінок. Показники враховуються стосовно кожного з напрямів руху потоків, що «працюють» на рекламну поверхню (до трьох напрямів для щитів на перехрестях).
   Позначення напрямів потоків:
А - напрям в центр міста на радіальних магістралях
У - направлення з центру міста на радіальних магістралях
З - напрям «за годинниковою стрілкою» на кільцевих трасах
D - напрям «проти годинникової стрілки» на кільцевих трасах.
   Використання даних показників у вигляді системи знижуючих коефіцієнтів дозволяє розраховувати величину ефективної аудиторії (або OTS - opportunity to see), вимірюваної в тисячах чоловік (або рекламних контактів).

3. Gross Rating Point
   GRP (Gross Rating Point) - це процентне відношення величини ефективної аудиторії (OTS) рекламної поверхні до загального розміру ринку (чисельність населення міста у віці 18 років і старше).
  Показник GRP є базовою величиною для оцінки аудиторії однієї рекламної поверхні, а сума GRP рекламних поверхонь - це найважливіший показник, що характеризує об'єм рекламної кампанії.
   Середній GRP по кампанії розраховується як сума всіх GRP по поверхнях, ділена на загальну кількість поверхонь в кампанії.

4. Інші показники
   Окрім показників OTS і GRP наводяться оцінки потенційної аудиторії в місяць і CPT (Cost Per Thousand) - оцінка вартості однієї тисячі рекламних контактів

Ми в Facebook